Vplyv gumového materiálu na výkon farby a náterových konštrukcií?

Vplyv gumového materiálu na konštrukciu farby a povlaku?

Cangzhou Tong Fuk gumové výrobky továrne expert odpovedať gumový materiál je non-kryštalický vysoký cent materiál tela, jeho vplyv na maľovanie a maľovanie stavba sa prejavuje najmä v nasledujúcich niekoľkých aspektoch:

1, povrchové napätie malého kaučuku je nepolárny materiál, povrch môže byť nízky, najmä polyolefínová guma, silikónová guma a fluórovaný kaučuk, patria k ťažko sa lepia na materiál, adhézia farby je nepriaznivá.

2, ľahké napučiavanie alebo rozpustený kaučuk alebo olej, opuch alebo rozpustenie tohto javu, v procese konštrukcie laku, v dôsledku opuchu a odparovania rozpúšťadla objemového zmršťovania stresu pri zmršťovaní, spôsobí sériu defektov farby a dokonca vedie k lakovanie povlaku.

3, modul pružnosti veľkého kaučuku ako elastoméru pri pôsobení vonkajších síl spôsobí deformáciu, hlavne deformáciu v tlaku a deformáciu v ťahu, čo vedie k zodpovedajúcemu namáhaniu, takže pružný modul poťahu musí zodpovedať gumovému substrátu, inak vzniknuté napätie počas deformácie zničí priľnavosť povlaku.

4, odolnosť veľkej gumovej chemickej štruktúry určuje, že jej odpor je veľmi veľký, všeobecný odpor, so silným elektrostatickým, ale so sadzami vystuženými výrobkami, jeho povrchová odolnosť a objemový odpor je možné značne znížiť, pred lakovaním na gumových súčiastkach má dosť vedomosti, pomôcť pri správnom výbere vhodných liečebných metód a náterov.