Hydraulické hybridné technológie Brief

Hybridná technológia je najstaršie vznikol v automobilovom priemysle. Hybridných vozidiel vybavených spaľovacími motormi než iné formy napájacieho zdroja. V porovnaní s konvenčné spaľovací motor poháňal, hybrid's hlavné výhody sú: vysoký výkon energie úložné zariadenie používa zotrvačníky, ultracapacitors, alebo akumulátor, je možné recyklovať, uloženie brzdnej energie, zatiaľ čo v prípade zaťažený spolu so spaľovacími motormi uvoľnenie energie. To znižuje výkon motora, zvýšenie efektívnosti a zníženie emisií.