Klasifikácia gumových tesnení

Základným výkonom gumy je to, že sa v priemysle stala vynikajúcou tlmiacou, tesniacou, ohybnou, antikoróznou, izolačnou a lepiacou hmotou odolnou proti opotrebeniu.


1 : Klasifikácia gumy


1. Podľa zdroja a metódy surovín


Guma sa dá rozdeliť na prírodný a syntetický kaučuk. Spotreba prírodného kaučuku predstavuje 1/3 a spotreba syntetického kaučuku 2/3.


2. Podľa vzhľadu gumy


Guma sa dá rozdeliť na tuhú gumu (tiež známu ako suchá guma), emulznú gumu (označovanú ako latex), tekutú gumu a práškovú gumu.


3. Podľa výkonu a použitia gumy


Okrem prírodného kaučuku je možné syntetický kaučuk rozdeliť na všeobecný syntetický kaučuk, polo všeobecný syntetický kaučuk, špeciálny syntetický kaučuk a špeciálny syntetický kaučuk.


4. Podľa fyzikálnej formy gumy


Guma sa dá rozdeliť na tvrdú gumu a mäkkú gumu, surovú gumu a zmesovú gumu atď.


Podľa typu a zosieťovacej formy kaučuku sa v priemysle dá guma klasifikovať nasledovne.


Jeden je rozdelený na obyčajnú gumu, žiaruvzdornú gumu, olejuvzdornú gumu, poveternostnú starnúcu gumu a špeciálnu chemicky stredne odolnú gumu podľa funkcií odolných voči teplu a oleju.